Na czym polega renowacja

Renowacja zdjęć - przykładKomputerowa naprawa zdjęć umożliwia likwidację większości uszkodzeń. Metoda polega na kopiowaniu „zdrowych” fragmentów zdjęcia w miejsca uszkodzone. Zdarzają się prace, w których aby odtworzyć uszkodzone fragmenty trzeba je kopiować z innych fotografii. Wszelkie wady usuwane są w taki sposób, aby fotografia nie straciła nic ze swego wyjątkowego charakteru. Renowacja zdjęć może obejmować:

  • rekonstrukcję brakujących fragmentów zdjęcia,
  • usunięcie zagięć, rys, plam i zabrudzeń,
  • korekcję kontrastu, jasności i kolorystyki,
  • zmianę proporcji zdjęcia (na przykład kadrowanie fragmentu zdjęcia).

Komputerowa renowacja zdjęć polega na:

  • skanowaniu oryginału,
  • naprawie za pomocą programu komputerowego
    i zapisaniu pliku na płycie CD,
  • wykonaniu odbitki naprawionego zdjęcia, na papierze matowym lub błyszczącym, standardowo o wymiarze takim samym jak oryginał.